Головна сторінка Сторінки історії Про нас Освітня діяльність Інформація до відкритого доступу Профорієнтаційний термінал Психологічна служба Бібліотека Центру Культура. Мистецтво. Спорт. Молодіжні громадські об'єднання Учнівський телецентр Відеопрезентації Книга пам'яті Новини Оголошення

 

БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ — Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення ЗАКОНИ України
Історія бібліотеки МЦППВ Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
Положення про бібліотеку МЦППВ Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру»
Інформаційно-бібліотечний центр

Закон України від 10.07.2003 № 1098-ІV «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»

Пам'ятка користувача

Закон України від 22.05.2003 № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг»

План роботи бібліотеки

Закон України від 13.05.1999 № 651-ХІV «Про загальну середню освіту»

Інформаційна скарбничка

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту»

Калейдоскоп виховних заходів

Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації»

Корисні посилання Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР «Конституція України»
 

Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

  Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ «Про освіту»
  УКАЗИ Президента України
 

Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002 «Про національну доктрину розвитку освіти»

  ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України
  Постанова КМУ від 17.08.2011 № 956 «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека-XXI"»
  Постанова КМУ від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»
  Постанова КМУ від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності»
  Постанова КМУ від 22.01.1996 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей»
 

Постанова КМУ від 03.11.1993 № 896 «Про державну національну програму "Освіта" ("Україна ХХІ століття")»

  НАКАЗИ, ПОСТАНОВИ, ЛИСТИ міністерств та відомств України
  Наказ Мінфін України від 26.06.2013 № 611 «Про положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ»
  Наказ МКТ України від 03.04.2007 № 22 «Про затвердження інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»
  Лист ДКУ від 22.09.2005 № 07-04/1827-7745 «Про віднесення до бібліотечних фондів»
  Наказ Мінкультури України від 23.03.2005 № 152 «Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів»
 

Наказ МОН України від 14.05.1999 № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України»

  Наказ ГУДКУ та Держкомстат України від 02.12.1997 № 125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання»
  Наказ МОН України від 15.06.1995 № 119-21 «Про затвердження Інструкції про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури»
  ДОКУМЕНТИ на допомогу бібліотекарю
  Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7_20-2000
  Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря