Головна сторінка Сторінки історії Про нас Освітня діяльність Інформація до відкритого доступу Профорієнтаційний термінал Психологічна служба Бібліотека Центру Культура. Мистецтво. Спорт. Молодіжні громадські об'єднання Учнівський телецентр Відеопрезентації Книга пам'яті Новини Оголошення

 

БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ — Положення про бібліотеку МЦППВ

Нормативно-правове забезпечення
Історія бібліотеки МЦППВ
Положення про бібліотеку МЦППВ
Інформаційно-бібліотечний центр
Пам'ятка користувача
План роботи бібліотеки
Інформаційна скарбничка
Калейдоскоп виховних заходів
Корисні посилання

1. Дане положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців (далі — бібліотека).

2. Бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців (далі — Центр) і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в урочний, так і в позаурочний час.

3. Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом; план роботи бібліотеки є складовою плану навчально-виховної роботи Центру.

4. Центр забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання та поповнення бібліотечного фонду відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних та інструктивно-методичних документів. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримуються навчальним закладом на умовах безстрокового і безоплатного користування та знаходяться в його оперативному управлінні.

5. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи, Статутом Центру та цим Положенням.

6. Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики в галузі освіти й культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі.

7. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, а саме: учнів, слухачів, викладачів, майстрів виробничого навчання, працівників структурних підрозділів Центру.

8. Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правилами користування бібліотекою, розробленими на основі "Типових правил користування бібліотекою ПТНЗ" з урахуванням складу користувачів та спеціалізації Центру. Правила затверджуються директором Центру.