Головна сторінка Сторінки історії Про нас Освітня діяльність Інформація до відкритого доступу Профорієнтаційний термінал Психологічна служба Бібліотека Центру Культура. Мистецтво. Спорт. Молодіжні громадські об'єднання Учнівський телецентр Відеопрезентації Книга пам'яті Новини Оголошення

 

БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ — Інформаційно-бібліотечний центр

Нормативно-правове забезпечення
Історія бібліотеки МЦППВ
Положення про бібліотеку МЦППВ
Інформаційно-бібліотечний центр
Пам'ятка користувача
План роботи бібліотеки
Інформаційна скарбничка
Калейдоскоп виховних заходів
Корисні посилання

Бібліотека МЦППВ — це структурний підрозділ інформаційно-наукового центру навчального закладу.

Метою діяльності інформаційно-наукового центру інноваційного типу є постійна науково-методична підтримка професійного розвитку педагогів, запровадження таких форм роботи, які б спонукали педагога до творчості, пошуку, самоосвіти, самовдосконалення. Це в першу чергу: семінари, тренінги, інструктивно-методичні наради, розробка авторських електронних підручників, програмно-педагогічних засобів з використанням інформаційних технологій.

Моделюючи інформаційно-науковий центр інноваційного типу, ми намагалися розв’язати педагогічну проблему за допомогою моделі, яка відображає об’єктивно існуючі взаємозв’язки між компонентами системи.

Запропонована модель — це цілісне уявлення про систему науково-методичної роботи в навчальному закладі інноваційного типу. Результат такої цілеспрямованої діяльності прогнозує підвищення професіоналізму педагогів, покращення мотивації навчання в учнів, студентів та слухачів.

Інформаційно-науковий центр інноваційного типу вирішує певні актуальні завдання:

Специфіка навчального закладу як закладу ступеневої професійної освіти зумовила і особливі концептуальні засади методичної роботи на двох рівнях — на рівні підготовки кваліфікованих робітників, який вимагає методичного інструментарію, характерного для системи професійно-технічної освіти та на рівні підготовки молодших спеціалістів — розроблення методичного забезпечення, якого вимагає вища школа (методичні рекомендації до курсових та дипломних робіт, розробка лекційних курсів, лабораторно-практичних робіт тощо).

Інформаційно-науковий центр навчального закладу, однією із складових якого є бібліотека, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, створює оптимальні можливості для творчого саморозвитку всіх учасників навчально-виховного процесу — учнів, студентів, слухачів, педагогів.

Які б функції не виконувала бібліотека, але основою є інформаційна функція. Сьогодні інформація — стратегічний ресурс суспільства. Тому наша бібліотека сьогодні — це бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу нового типу, мета якого — забезпечення інформаційних потреб учнів, студентів, слухачів та педагогічних працівників.

Головні завдання бібліотеки:

Бібліотека закладу ступеневої професійної освіти — це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людських знань. Вона забезпечує потреби навчально-вихованого процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням, студентам, слухачам в оволодінні навчальними предметами, знайомить їх з різноманітними джерелами інформації, виховує творчого читача.

Вона здійснює не тільки бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час, вона сприяє підвищенню методичної та педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання через відповідні технології інформаційної та масової роботи.

Особливою турботою бібліотекаря є робота з педагогами. Всі інформаційні новинки доводяться до педагогів на педрадах, нарадах при директорові, на психолого-педагогічних семінарах, бібліотекар приймає активну участь у роботі методичних та циклових комісій за напрямами підготовки як на рівні підготовки кваліфікованих робітників, так і молодших спеціалістів.

В умовах зростання потоку інформації важливого значення набуває інформаційна культура. Збирання, накопичення, систематизація, структурування інформації, перенесення її на електронні носії — головне завдання сучасного бібліотекаря.