Головна сторінка Сторінки історії Про нас Освітня діяльність Інформація до відкритого доступу Профорієнтаційний термінал Психологічна служба Бібліотека Центру Культура. Мистецтво. Спорт. Молодіжні громадські об'єднання Учнівський телецентр Відеопрезентації Книга пам'яті Новини Оголошення

 

Учнівський телецентр

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКИЙ ТЕЛЕЦЕНТР

«Затверджено»
Директор Центру
_________
В. Г. Балакін
 

1. Загальні положення

1.1. Телецентр (учнівське телебачення) є однією із форм впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес навчального закладу.

1.2. Телецентр діє на основі:

1.3. Телецентр (учнівське телебачення) — це засіб інформації, освіти, формування аудіовізуальної культури учнівської молоді, основним змістом роботи якої є творча діяльність, спрямована на гармонійний розвиток особистості учня, на розуміння, осмислювання можливостей екранних мистецтв, на активізацію внутрішнього світу підлітка, системи ціннісних орієнтацій, що формуються в нього.

2. Мета і завдання Телецентру.

2.1. Головною метою Телецентру є:

2.2. Основними завданнями Телецентру є:

Досягнення мети, виконання завдань здійснюється відповідно до затвердженого перспективного плану роботи учнівського телецентру на навчальний рік, програми гуртка «Телестудія».

3. Організаційна структура телецентру.

3.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю телецентру здійснюється заступником директора з НВР.

3.2. Забезпечує формування складу телецентру, організацію роботи керівник гуртка «Телестудія», редакція телецентру.

3.3. Поточна діяльність телецентру здійснюється редакцією, до складу якої входять: редактор, телекореспондент, сценарист телепрограм, музичний редактор, відеомонтажер телепрограм, телеоператор, ведучий телепрограм, комп’ютерний дизайнер, фотоаматор.

4. Порядок роботи редакції телецентру.

4.1. Розподілення обов’язків між членами Телецентру за напрямами роботи (обов’язки членів Редакції додаються).

4.2. Розробка перспективного плану роботи учнівського телецентру.

4.3. Підготовка технічних засобів для здійснення показу телепрограм.

4.4. Організація транслювання телепрограм в навчальних кабінетах, на виховних годинах, через кабельну мережу Центру, на перервах в холі, на мультимедійному проекторі в актовій залі, телезалі гуртожитку.

4.5. Підготовка та випуск інформаційно-пізнавальних програм здійснюється щомісячно, згідно затвердженого плану роботи Телецентру.

5. Права редакції телецентру.

5.1. Мати доступ до інформації щодо діяльності навчального закладу, навчальних груп, гуртожитку.

5.2. Користуватись організаційною та іншою підтримкою посадових осіб навчального закладу при виконанні своєї діяльності.

5.3. Залучати членів педагогічного колективу, учнів навчального закладу при створенні телепрограм (інтерв’ю, опитування, бесіди та ін.).

5.4. Користуватись при здійсненні своєї діяльності матеріально-технічною базою навчального закладу, мережею Інтернет.

6. Заключні положення.

6.1. Дане Положення вступає в силу з моменту затвердження.

6.2. Зміни в Положенні, у разі потреби, вносяться редакцією Телецентру.

 

Заст. директора з НВР

Голова учнівського самоврядування