Головна сторінка Сторінки історії Про нас Освітня діяльність Інформація до відкритого доступу Профорієнтаційний термінал Психологічна служба Бібліотека Центру Культура. Мистецтво. Спорт. Молодіжні громадські об'єднання Учнівський телецентр Відеопрезентації Книга пам'яті Новини Оголошення

 

Психологічна служба

Психологічна служба Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота Організаційно-методична робота Діагностичний напрям роботи Консультативний напрям роботи Корисна інформація

Діагностичний напрям роботи

Загальна мета діагностичного напрямку роботи виявлення проблем та потенційних можливостей учасників навчально-виробничого процесу.

Діагностичні мінімуми

Діагностичний мінімум №1. Стартова готовність до навчально-професійної діяльності.

 • Первинне професійне самовизначення — виявлення інтересів, уподобань, загальних здібностей.

 • Професійний відбір — відповідність обраній професії.

   

Діагностичний мінімум №2. Адаптація до нових умов життєдіяльності.

 • Адаптація до нових умов навчання — ознайомлення зі структурою навчального закладу, його традиціями та історією.

 • Адаптація до навчальної та позанавчальної діяльності — організація та самоорганізація різних видів діяльності.

 • Адаптація до педагогічного та учнівського колективів — налагодження ділового співробітництва з педагогами, формальних і неформальних стосунків із однолітками.

   

Діагностичний мінімум №3. Сформованість життєвих компетенцій.

 • Професійна компетентність — набуття необхідних знань та формування професійно важливих якостей.
 • Соціальна компетентність — формування життєво важливих навичок та вмінь.
 • Особистісна компетентність — оволодіння ефективною технікою саморегуляції емоційних станів та поведінки.

   

Діагностичний мінімум №4. Готовність до професійної діяльності.

 • Остаточне професійне самовизначення — відповідність рівня сформованості професійно важливих якостей вимогам професії.
 • Моделювання професійної кар’єри — можливості та ресурси особистості, планування професійного зростання, етика ділових відносин.
 • Працевлаштування — вибір місця роботи та ознайомлення з умовами праці.

   
Чотиривимірна діагностична модель особистості професіонала

І вимір. Психофізіологічні основи (тип ВНД, домінуючий тип темпераменту, домінуюча репрезентативна система, гендерний тип).

ІІ вимір. Індивідуально-психологічні особливості (мотивація, пізнавальна сфера, емоційна сфера, поведінка).

ІІІ вимір. Психосоціальні утворення (соціометричний статус, рівень соціалізованості, стиль міжособистісної взаємодії, поведінка в конфліктних ситуаціях).

IV вимір. Професійно-важливі якості (професійні уподобання, спеціальні здібності, тип професійної діяльності, сформованість професійно важливих якостей).