Головна сторінка Сторінки історії Про нас Освітня діяльність Інформація до відкритого доступу Профорієнтаційний термінал Психологічна служба Бібліотека Центру Культура. Мистецтво. Спорт. Молодіжні громадські об'єднання Учнівський телецентр Відеопрезентації Книга пам'яті Новини Оголошення

 

Про нас

Загальні відомості Примножуємо успіхи Ліцензії Співпраця з партнерами

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, який забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями та кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей і стану здоров’я.

Центр розміщений за адресою: 50025, вул. Ушакова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, є державною власністю і підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців (МЦППВ) створено у м. Кривому Розі відповідно Міжурядової угоди України і Німеччини від 09.10.1994 р. та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 р. №70 на базі середнього професійно-технічного училища №59 для професійної перепідготовки і соціальної адаптації військовослужбовців, які звільнилися з лав Збройних Сил України, та членів їх сімей. МЦППВ організовано Міністерством оборони України, Міністерством праці України, Міністерством освіти України.

Згідно наказу Міністерства освіти України від 04.06.1997р. за №178 "Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів" та відповідно наказу Дніпропетровського управління освіти від 09.06.1997р. № 313 ПТУ №47, яке ліквідувалося, передане на баланс Міжрегіонального центру, в 2001 році приєднано ПТУ №8, на базі якого функціонував центр трудової реабілітації інвалідів (наказ Міністерства освіти і науки України № 473 від 21.06.2001р). У структуру Центру входить філія у смт. Широке, створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №131 від 14.03.2003 р. "Про вдосконалення мережі професійно-технічних закладів Дніпропетровської області" шляхом приєднання до Центру професійно-технічного училища №82 смт. Широке Дніпропетровської області. Проектна потужність закладу — 2722 учнів.

Центр має в своєму розпорядженні навчальний комплекс, до складу якого входять 6 навчальних корпусів, 1 громадсько-побутовий корпус, 4 корпуси навчально-виробничих майстерень, 3 спортивних та 3 актових зали. Навчально-матеріальна база Центру створює оптимальні можливості для організації навчально-виховного процесу.

До послуг учнів, слухачів та студентів:

1. Три бібліотеки загальною площею 537 м2 на 320 посадкових місць. Книжковий фонд бібліотек складає 87527 примірників, з них: спеціальна література — 6226; технічна література — 3479; художня література — 31821 примірників; підручники — 9698 примірників, в які входять 4275 підручників з загальноосвітніх дисциплін (2553 українською мовою) і 5423 підручники зі спеціальних дисциплін (2536 — на українською мовою); інша література — 4983 екземпляри. Забезпеченість підручниками на одного учня складає 100%. Навчальними посібниками 100%. Україномовна література складає 52%. Бібліотека має добре обладнане книгосховище для художньої літератури.

2. Три їдальні загальною площею 761 м2 на 220 місць. Їдальні перебувають на балансі Центру, відповідають санітарно-гігієнічним нормам, забезпечують одноразовим харчуванням до 300 учнів та триразовим харчуванням від 40 до 70 учнів пільгових категорій.

3. Три медичних пункти площею 120 м2 обслуговуються 3 міською лікарнею (працівниками цієї лікарні, медичними сестрами за фахом). Медпункти обладнані всім необхідним для надання першої медичної допомоги. Для стерилізації в наявності є сухожарова шафа, для оброблення приміщення — кварц, солюкс. Медпунктами проводиться робота по наданню першої медичної допомоги, проведенню профілактичної і роз’яснювальної роботи з учнями, вакцинації учнів, контролю за санітарно-гігієнічним станом приміщень Центру та кімнат молодіжного гуртожитку.

4. Чотири спортивні зали площею 294 м2, 172 м2, 75 м2, 268 м2, стадіон з трибунами на 1500 місць, футбольне поле площею 6000 м2, хокейний майданчик площею 2400 м2 та тенісний корт площею 1800 м2.

5. Два молодіжних готелі: дев’ятиповерховий молодіжний готель на 247 осіб, який налічує 76 житлових кімнат; одноповерховий молодіжний готель на 45 осіб, який налічує 6 житлових кімнат.

6. Навчальний заклад має 6 сучасних комп’ютерних класів (101 комп’ютер) з виходом в Internet.

7. Навчальне господарство: майданчик для зберігання сільськогосподарської техніки; 13 боксів для зберігання автомобілів і сільськогосподарської техніки; автотрактородром — 2 га.

Центр має навчальне господарство, площа якого складає 104,6 га, орної землі на одного учня — 0,4 га. Загальна площа навчального закладу складає 23417 м2, в тому числі для навчальних цілей 13584 м2. На час атестаційної експертизи контингент учнів становить 1680 осіб, навчальна площа на одного учня складає 8,0 м2.

Ліцензії на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, серія АБ №175102 за напрямами: 0902 Інженерна механіка, спеціальність 5.090240 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів", 0918 Легка промисловість, спеціальність 5.091812 "Швейне виробництво", ліцензія серії АА №627399 за напрямом 0917 Харчова технологія та інженерія, спеціальність 5.091711 "Технологія харчування" (копії ліцензій додаються). Навчальний заклад акредитовано за І рівнем акредитації з напряму 0902 Інженерна механіка, спеціальності 5.090240 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" серія НД-1 №041543; напряму 0918 Легка промисловість 5.091812 "Швейне виробництво" НД-1 №042743 та 0917 Харчова технологія та інженерія, 5.091711 "Технологія харчування" НД-1 №042742, (копії акредитаційних свідоцтв додаються). Наявний ліцензований обсяг прийому складає 1680 осіб, в тому числі з робітничих професій: 1129 учнів з первинної професійної підготовки, 382 слухачів з курсового професійно-технічного навчання, включаючи центр зайнятості, та груп молодших спеціалістів 169 студентів. Ліцензований обсяг прийому не перевищується. Усі професії мають назви відповідно до Державного класифікатора ДК-003-95. Вся діяльність Міжрегіонального центру здійснюється на основі Статуту №12271200000000072 від 30.07.2004 р., затвердженого Міністерством освіти і науки України  реєстраційний №214/4-ц. Центр має довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за №6589 від 21.12.2005 р. та Довідку про ідентифікаційний номер 04812908 від 01.12.2003 р.

Центр фінансується за рахунок коштів Державного бюджету, власних коштів, отриманих з виробничої діяльності навчального господарства та коштів від фізичних та юридичних осіб, отриманих за надання платних послуг, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р., №38). Витрати на придбання навчальних посібників і матеріалів, ремонт та обладнання приміщень, оплачуються навчальним закладом за рахунок виробничої діяльності Центру. Центр має централізовану систему енергопостачання. В Центрі встановлені і працюють лічильники електричної енергії, тепла і води. Їх забезпеченість становить 100%. Всі будівлі і споруди в Центрі мають технічні паспорти інвентарного бюро (паспорти додаються). Акт на право користування землею загальною площею 135,17 га, включаючи філію.

Філія Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців розміщена за адресою: 53700, Дніпропетровська область, смт. Широке, вул. Леніна, 149. Проектна потужність філії — 450 учнів, відсоток наповнення — 67%.

Філія має в своєму розпорядженні  навчальний корпус,  корпус навчально-виробничих майстерень,  спортивну та актову зали, бібліотеку, їдальню. До послуг учнів: бібліотека загальною площею 187 м2 на 60 посадкових місць. Книжковий фонд бібліотеки складає 11015 примірників, з них: фонд спеціальної літератури — 4791, фонд технічної літератури — 1000, фонд художньої літератури — 2300 примірників; підручники — 4657 примірників, в які входять 2200 підручників із загальноосвітніх дисциплін  і 2457 підручників зі спеціальних дисциплін. 57% з них є україномовними, інша література — 727 екземплярів. Бібліотека має добре обладнане книгосховище для художньої літератури. Їдальня загальною площею 190 м2 на 70 місць. Медичний пункт площею 40 м2.  Спортивна зала площею 75 м2, спортивний майданчик. Одноповерховий молодіжний готель на 45 осіб. Комп’ютерний клас.

Навчальне господарство: майданчик для зберігання сільськогосподарської техніки; 13 боксів для зберігання автомобілів і сільськогосподарської техніки; автотрактородром — 2 га. Філія має акт на право користування землею загальною площею 104,6 га, в тому числі: навчальне господарство, площа якого складає 58 га, землю для навчальних цілей 45,4 га, для навчання 1,2 га (копія акту додається). Філія має централізовану систему енергопостачання, опалення газове, автономне. У філії встановлені і працюють лічильники електричної енергії, газу і води. Їх забезпеченість становить 100%. Всі будівлі і споруди філії мають технічні паспорти інвентарного бюро.

Мовний режим навчального процесу та діловодство Міжрегіонального центру відповідають вимогам законодавства України. Центр дотримується вимог діючих нормативно-правових актів на право здійснювати освітню діяльність у відповідності заявленому статусу.